Přečtěte si prosím pozorně tyto Všeobecné smluvní podmínky ("Podmínky", "Smluvní podmínky") před tím, než použijete webovou stránku www.resumio.cz (dále jen "služba").

 1. Provozovatel

  Provozovatelem internetové stránky www.resumio.cz je společnost Mediatrend.cz s.r.o., se sídlem Radlická 38, Praha 5, 15000, IČ: 07841540, zapsaná  u Městského soudu v Praze C 308551

 2. Uživatel

  Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba využívající služby poskytované na stránkách www.resumio.cz.

  Přístup k Službě a používání této služby jsou podmíněny souhlasem s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele, kteří přistupují ke službě nebo ji využívají.

  Přístupem k této službě vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat tyto podmínky.

 3. Obsah
  Uživatel je výlučně zodpovědný za všechen obsah, který vytváří pomocí našich služeb. Provozovatel nenese zodpovědnost za správnost údajů ve vytvořených dokumentech.

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu způsobenou použitím nebo nemožností použití služby.

 4. Poplatky, platby a vrácení peněz
  Provozovatel resumio.cz si vyhrazuje právo vyžadovat poplatky za prémiové funkce nebo předplatné za některé z našich služeb. Další informace naleznete na stránce Předplatné.

  Všechny ceny jsou konečné a platné tak, jak jsou uvedeny v momentě odeslání objednávky.

  Všechny poplatky jsou nevratné, s výjimkou podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách použití, ve zvláštních podmínkách nebo v zákonných podmínkáách.

  Provozovatel, není plátcem DPH.

 5. Způsob platby
  Kupující Může uhradit poskytnuté služby Prodávajícímu následujícími způsoby:

  Bezhotovostní Platební karty
  Předplatné účtu PREMIUM (opakované platby)
  účet PREMIUM je obnovován automaticky
  cena je fixní po celou dobu Využívání účtu
  uživatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně Platební brány (Stripe)
  předplatné je možné zrušit kdykoliv v nastavení účtu, účet PREMIUM zůstává aktivní do konce ZAPLACENÉHO období
  Poskytované služby jsou dodávány v elektronické formě.

  Kupujícímu je automaticky po platbě vystavena faktura, dostupná ke stažení.

 6. Změny
  Vyhrazujeme si právo, podle vlastního uvážení, kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se před tím, než vstoupí v platnost, upozornit na ni nejméně 30 dní předem. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě vlastního uvážení.

  Tím, že budete pokračovat v přístupu k našim službám nebo je využívat poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami.

  Kontaktní údaje
  tel.: +420 774 318 416

  email: info@resumio.cz